Om Eksportskolen

Hva

Eksportskolen er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt.

Eksportskolen muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører.

Mål

Målet med Eksportskolen er å forme et tilbud som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale marked. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt sin forretningsdrift.

Hvem

Eksportskolen er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk:

Kontakt

Kontakt hver av oss direkte ved å klikke deg videre til ditt regionale kompetansesenter eller send oss en e-post på post@musikkeksportskolen.no

Comments are closed