Moduler

Eksportskolen er strukturert som 10 moduler, hvor modul 1 til 3 består av grunnleggende innføring, modul 4 til 7 retter seg mot satsningsklare aktører og bedrifter, mens modul 8 til 10 er for eksportklare aktører og bedrifter.

Modul 1: Lokal eksponering

 

Modul 2: Orientering om musikkbransjen

 

Modul 3: Selskapsetablering

 

Modul 4: Nasjonal eksponering

 

Modul 5: Møt din mentor

 

Modul 6: Forretningsutvikling

 

Modul 7: Avansert digital markedsføring

 

Modul 8: Internasjonalisering

 

Modul 9: Relokalisering

 

Modul 10: Elite

Comments are closed